نام و نام خانوادگی:
نام پدر:
شماره شناسنامه:
تاریخ تولد:
کد ملی:
تاریخ و محل صدور شناسنامه:
سن:
دین (مذهب):
وضعیت تاهل:
ملیت:
سلامت وضعیت روحی و جسمانی :
خدمت نظام وظیفه:
ذکر نوع و علت معافیت:
سوابق تحصیلی و آموزشی:
مدارک رشته گرایش معدل تاریخ شروع تاریخ پایان موسسه شهر
تجربیات شغلی:
شرکت شغل سابقه شروع پایان بیمه حقوق ترک
آشنایی با زبان خارجی:
نام زبان / وضعیت ضعیف متوسط خوب عالی
انگلیسی خواندن
نوشتن
مکالمه
        
نام زبان / وضعیت ضعیف متوسط خوب عالی
خواندن
نوشتن
مکالمه
آشنایی با کامپیوتر و سایر دوره ها:
ردیف نام دوره مدت شروع پایان توضیحات
1
2
3
4
5
آشنایی با نرم افزارها: - سایر :
فعالیت های علمی:
همکاری بصورت:
ساعات و روزهای همکاری:
سابقه پرداخت حق بیمه:
اکنون مشغول هستید:
رفتن به ماموریت:
شغل مورد درخواست:
تاریخ شروع به کار:
معرفان:
ردیف نام نسبت شغل تلفن
1
2

ردیف نام نسبت شغل تلفن
1
2
حقوق مورد انتظار:
افراد تحت تکفل:
نام سن نسبت تاریخ تولد تحصیلات شغل
محل سکونت:
مسیر حرفه ای در 5 سال آینده:
وسعت مطالعات غیر شغلی:
مشاغلی که جالبتر بوده اند:
جملات مثبت و منفی کارفرمای قبلی:
تفریحات و فعالیت ها:
شرکت میتواند با کارفرمای قبلی تماس بگیرد:
ماموریت خارج از محل سکونت:
انتظارات از سازمان:
توضیح روحیات، اعتقادات و باورها:
متن کنترلی را وارد کنيد: