تمدید گواهینامه

 

تاريخ تنظيم: شنبه 18 آبان ماه 1392

شرکت فنر لول تهران در بهمن ماه سال 1392 موفق به تمدید گواعینامهISO/TS 16949:2009 از شرکت DQS آلمان گردیده است

از شرکت  ISO/TS 16949:2009 شرکت فنر لول تهران در بهمن ماه سال 1392 موفق به تمدید گواهینامه
 گردیده است DQS

© 2013 FANAR LOOL TEHRAN INDUSTRIAL. All Rights Reversed.

قم- شهرک صنعتی شکوهیه-بلوار خامنه ای بلوار بهشتی پلاک 314
صندوق پستی: 149 - 37385
تلفن:  33342800 - 025    فکس:  33343826 - 025   ایمیل:  info@fanarlooltehran.com

طراحی سایت: هایبرد